Kära besökare till min personlig sida på Matrixf.com

Jag vill presentera här min hobby, som kan vara intressant till er också. Var så snäll, om ni ska få intresse till figurer, som jag tillverkar på runda fanerskivor, då jag ska skicka en eller några skivor till er med Postnord efter överföring av liten pengen till mitt PayPal kontot.

Innan detta, var så snäll, skriv till mig på E-post: heorhi@matrixf.com

Jag heter Heorhi Alevanau. Min far hjälper mig med materiell tillverkning av figurer genom programmering av deras geometrier i Salome Meca platform, och skaffandet av G-koder till CNC-3018 maskin.


Några figurer, som jag ritade själv, finns här. Man kan karva de på fanerskivan för att skaffa underlaget till kopp för te eller kaffe. Det här underlaget man kan använda för att inte lämna cirklar av mjölk, kaffe eller te på bordet. Eftersom de är ganska svårt att tvätta bort.

För att skaffa underlag till kopp för te eller kaffe, använder jag också andra figurer. De finns på fälterna. Några av de visas här:Vad är det mest intressanta med dessa figurer?

1. Teorier om figurers ursprung och om fysiska mekanismer för deras skaffandet.

Det finns olika teorier varifrån kommer så komplicerade figurer, och hur man får dem att skaffas och synas på fälten. Två huvudsakliga teorier beskriver också mest trovärdiga fysiska mekanismer och detaljer bakom deras skapandet.

1.1. Första teorin tillhör till Rysk författaren av många böcker med syftet att hjälpa människor i svåra livssituationer och sjukdomar, som orsakas i fallet av för stor uppmärksamhet till så-kallade idoler. Författaren heter Lazarev S.N. (https://lazarev.ru/ ). Han började som läkaren inom alternativ medicin med tillämpning av sina extrasensoriska förmågor för diagnostik av orsaker till olika sjukdomar, men sedan helt övergick till praktisk applicering och beskrivning i böcker av påverkan på hälsan av uppföljning, eller icke uppföljning av två testamenten från Bibeln -”Skaffa inte någon idol, som ska stå mellan dig och Mig”, och ”Älska Mig mer än sin mor och far, och mer än alla ting i hela universum”.

Men innan dess han fick extrasensorisk diagnostik om hur och varför skaffas dessa figurer på fälten.

Enligt honom, de skaffas genom programmering av psykokinetiska förmågor av människor, som sover i närheten till fälten. ”Programmerare” finns på så-kallade ”andra sidan”. Om man tror på livet efter döden, då man kan förstå, att avancerade matematiska och fysiska kunskaper kan finnas i världar, som man går till efter döden. Dessa kunskaper kan tillämpas när människor sover för att utnyttja deras fysiska energier, och utföra psykokinetisk påverkan för att ändra växter på närliggande fälten.

Det görs mest med syftet att skaffa krypterade meddelanden för att hjälpa människor att sluta kriga och skaffa fred.

Det finns också viktig detalj i författarens vision av fysisk mekanism för denna fenomen. Han skrev, att påverkan tar plats inte direkt på växter, men genom ändring av liten bit av jorden under marken i 150-200 meter djup. Ämnena i denna jordens bit ändras så, att de börjar interagera med strålning från jordens kärnan på ovanligt sätt, och det påverkar växter på marken.

Enligt Nederländska forskaren W.C. Levengood (http://www.iccra.org/levengood/), okänd för honom påverkan ändrar koncentration av järninnehållande magnetiska partiklar i speciella delar av växters stammen.

Det kan vara så, att koncentration av magnetiska partiklar blir så hög i dessa stammens delar, att böjda stammen av väte, till exempel, kan hängas på stark magnet. I fallet, om det är så, det stödjer hypotes och vision av Rysk författaren om ändring av strålning från jordens kärna, som i vetenskap tycks vara bestående av järn.

1.2. I annan teori man pratar om observationer av ljusa bollar, som flyger över genast vikande växter på fälten. Dessa bollar tycks vara bestående av plasma, eller vara utomjordiska UFO, som påverkar växter med mikrovågor. Enligt många observationer, UFO kan ändra synlighet, och visa sig som ljusa bollen, inte som flygande tefat. I så fall det också säger om intelligent karaktär av påverkan på växter, som formar så komplicerade figurer på fälten.